4 ogen principe

Per 1 juli 2013 is het verplicht in de kinderopvang om te voldoen aan het 4 ogen/oren principe. Dit principe houdt in dat er altijd een volwassene moet kunnen meekijken of meeluisteren met een beroepskracht.

Een beroepskracht mag nog steeds alleen op de groep staan, mits er op elk moment een andere volwassene de mogelijkheid heeft om mee te kijken of luisteren. De GGD controleert hierop.

De (groeps)ruimtes zijn zo transparant mogelijk met veel glas, de deuren staan geregeld open en in de slaapkamers zijn babyfoons aanwezig. De kinderkorf is een transparante organisatie, waarbij de cultuur medewerkers in staat stelt elkaar aan t spreken op gedrag.