Kwaliteit voor de ouders

Kinderopvang kent 2 klanten, de kinderen en de ouders.

De ouders zoeken een kinderdagverblijf dat natuurlijk “het beste biedt aan hun kind”. Maar ze willen ook dat het kinderdagverblijf voldoet aan de behoeften die zij zelf als ouder hebben, denk bijvoorbeeld aan de openingstijden en aan de nabijheid van het kinderdagverblijf bij huis.

Wij beschouwen kinderopvang dan ook als dienstverlening aan de ouders.

Uit onderzoek is gebleken dat klanten de kwaliteit van dienstverlening bepalen aan de hand van de volgende criteriaː betrouwbaarheid, empathie – betrokkenheid, responsiviteit, zekerheid en tastbare zaken.

Om na te gaan of wij voldoen aan de wensen van onze klant, maken wij gebruik van een meetinstrument voor de kwaliteit van dienstverlening, de zogenaamde SERVQUAL methode.

Wij controleren doorlopend de kwaliteit van de dienstverlening aan de hand van de volgende criteria:

 • Betrouwbaarheid
  • Als wij een belofte doen, komen wij die dan na?
  • Proberen wij problemen zoveel mogelijk te voorkomen?
  • Leveren wij direct een goede kwaliteit van dienstverlening?
  • Verhelpen wij problemen zo snel mogelijk?
 • Empathie – Betrokkenheid
  • Geven wij individuele aandacht aan de ouders?
  • Hebben onze medewerkers dezelfde belangen als de ouders?
  • Begrijpen wij de specifieke behoeften van de ouders?
 • Responsiviteit
  • Zorgen wij voor een snelle dienstverlening?
  • Houden wij ouders voldoende op de hoogte van wat wij doen?
  • Zijn wij altijd bereid om ouders te helpen?
  • Zijn wij nooit te druk om aan verzoeken van ouders te voldoen?
 • Zekerheid
  • Leidt ons gedrag er toe dat ouders vertrouwen in ons hebben?
  • Voelen ouders zich veilig als ze hun kind(-eren) naar ons brengen?
  • Zijn wij constant beleefd tegen ouders?
  • Hebben wij de kennis om vragen van de ouders te beantwoorden?
 • Tastbare zaken
  • Hebben wij moderne, nieuwe materialen (speelgoed/inrichting) op de groep?
  • Zien alle tastbare zaken van de kinderkorf er goed uit?
  • Zien de medewerkers van de kinderkorf er verzorgd uit?