GGD inspectieverslagen

Jaarlijks worden alle kinderopvanglocaties door een van de GGD-inspecteurs bezocht en getoetst op de door de rijksoverheid gestelde kwaliteitseisen op het gebied van personeel, veiligheid en gezondheid, accommodatie en inrichting, groepsgrootte, beroepskracht-kind-ratio, pedagogisch beleid en pedagogische praktijk, ouderinspraak, klachten en voorschoolse educatie.

De resultaten van dit onderzoek worden vastgelegd in een rapport. Deze rapporten zijn te lezen via een rechtstreekse link op de vestigingspagina van deze website met daarbij een korte toelichting op het rapport.

De GGD rapporten zijn hieronder terug te vinden.
GGD Inspectierapport de kinderkorf Amstelveen 2023-209a
GGD Inspectierapport de kinderkorf Amstelveen 2023-209b
GGD Inspectierapport de kinderkorf Amstelveen 2022-209a
GGD Inspectierapport de kinderkorf Amstelveen 2022-209b
GGD Inspectierapport de kinderkorf Amstelveen 2021-209a
GGD Inspectierapport de kinderkorf Amstelveen 2020-209a
GGD Inspectierapport de kinderkorf Amstelveen 2019-209
GGD Inspectierapport de kinderkorf Amstelveen 2019-209b
GGD Inspectierapport de kinderkorf Amstelveen 2018
GGD Inspectierapport de kinderkorf Amstelveen 2017
GGD Inspectierapport de kinderkorf Amstelveen 2016

GGD Inspectierapport de kinderkorf Diemen 2023
GGD Inspectierapport de kinderkorf Diemen 2022
GGD Inspectierapport de kinderkorf Diemen 2021
GGD Inspectierapport de kinderkorf Diemen 2020
GGD Inspectierapport de kinderkorf Diemen 2019
GGD Inspectierapport de kinderkorf Diemen 2018
GGD Inspectierapport de kinderkorf Diemen 2017
GGD Inspectierapport de kinderkorf Diemen 2016