Pedagogisch professionals

In een groep van 12 kindplaatsen werken 3 pedagogisch professionals. Zij hebben een middelbare- of hogere beroepsopleiding op het gebied van kindverzorging en opvoeding gevolgd en tijdens en/of na hun opleiding ervaring opgedaan in het werken met kinderen.

Naast deze vaste medewerkers zijn er een aantal invalskrachten die de leiding gedurende ziekte of vakantie vervangen.

Meestal is er nog een stagiaire die voor een langere periode een aantal dagen per week in de groep is.

Een belangrijke waarde voor de kinderkorf is de tevredenheid van de medewerkers. Ons streven is dan ook de medewerkers actief te betrekken bij het beleid van de kinderkorf, zodat zij gemotiveerd zijn en blijven. Eén van onze doelen hierbij is om medewerkers lang aan de kinderkorf te binden, zodat de kinderen een band met hun pedagogisch professionals kunnen opbouwen.