Kennismaking

Mensen zijn in hun leven continu op zoek naar groei en ontwikkeling, dit geldt voor volwassenen en voor kinderen. De kinderkorf biedt kinderen een omgeving waar liefde, aandacht, veiligheid, goede verzorging en een ruimte die ze gelegenheid geeft zichzelf in een eigen tempo te ontwikkelen, centraal staat. De omgeving biedt, naast de thuissituatie, kinderen de mogelijkheid om groei en ontwikkeling te vinden.

De kinderkorf is in januari 1988 in Amstelveen gestart met als idee dat de kinderopvang zoveel mogelijk de huiselijke situatie van een kind moest benaderen. Vandaar dat de kinderkorf als één van de eerste kinderdagverblijven is gaan werken met de opvang in een verticale groep van 12 kindplaatsen. Klik hier om meer te lezen over verticale groepen.

Al spoedig bleek dat deze werkwijze een goed effect had op de sfeer in de groep, voor de kinderen is de groepsgrootte te overzien en is er ruimte voor een goed contact tussen de pedagogisch professional, het kind en de ouders.