Pedagogisch beleid

De kinderkorf heeft een pedagogisch beleid ontwikkeld dat regelmatig gedurende teamoverleg met de pedagogisch professionals en met ouders geƫvalueerd wordt.

Het pedagogisch beleid biedt de leidraad voor het continu toetsen van de opvang aan kwaliteitscriteria zoals die geformuleerd worden door de leiding en medewerkers van de kinderkorf zelf, door de ouders en tenslotte door de overheid. Het pedagogisch beleid is dan ook continu “in beweging” .
Download hier ons pedagogisch beleid (versie mei 2024) in pdf formaat.

Voor de gezondheid, het slapen en de veiligheid hebben wij een apart beleid. Deze kunt u hier onder downloaden.

Download hier ons beleid gezondheid (versie oktober 2017) in pdf formaat.

Download hier ons beleid slapen (versie november 2017) in pdf formaat.

Download hier ons beleid veiligheid (versie september 2017) in pdf formaat.

Download hier ons beleid buiten spelen (versie september 2017) in pdf formaat.