Uk & Puk

De kinderkorf werkt met een voorschools educatie programma. Wij vinden het belangrijk om de kinderen die wij opvangen een brede ontwikkelingsondersteuning op gebied van spraak- en taalontwikkeling, van sociaal- emotionele ontwikkeling, van motorische en zintuigelijke ontwikkeling en van ontluikende rekenvaardigheid te bieden. Het programma is erop gebaseerd om kansen te creëren voor de kinderen door samen te spelen en te ontdekken. Op deze manier biedt de ontwikkelingsondersteuning een goede voorbereiding op het basisonderwijs. De scholen in Diemen-Noord werken met het vervolg op dit programma; PUK & Ko en IK & Ko.

Wij vinden het vooral belangrijk dat spelen en ontdekken een leuke en inspirerende bezigheid is voor de kinderen. Vandaar ook onze keuze voor dit programma. Er zijn twaalf thema’s die wij de kinderen over een periode van twee jaar aanbieden. Het zijn thema’s als Hatsjoe, Dit ben ik, Eet smakelijk, Oef wat warm, Ik en mijn familie, Reuzen en kabouters, enz. Rondom deze thema’s zijn er materialen, spelletjes, kringactiviteiten, hoekjes op de groep, liedjes, verhaaltjes en creatieve activiteiten. Elke dag is er iets anders te beleven en natuurlijk herhalen we ook veel.

Bij aanvang van een nieuw thema ontvangen de ouders een mail met informatie over het thema dat aan de beurt is. In deze mail wordt verteld wat wij op het dagverblijf doen met de kinderen. In deze mail staan ook leuke suggesties in voor thuis zodat ouders, als zij dit willen, aan kunnen sluiten bij onze thema’s.

Puk is een pop en een speelkameraadje van de kinderen. Puk woont op elke groep en doet mee aan de activiteiten rondom het programma en is dus een herkenningspunt voor de kinderen op de groep. Puk beleeft veel dingen die herkenbaar zijn voor de kinderen en via Puk worden de kinderen betrokken bij activiteiten en uitgedaagd om mee te doen.

Dit is Puk:
Hallo allemaal, ik ben Puk. Bij de kinderkorf heb ik mijn eigen bedje in mijn eigen hoek. Elke dag komen er kinderen met mij spelen. Ze maken mij wakker, kleden mij aan en ze praten veel met mij. Onlangs ben ik gevallen en nu heb ik twee pleisters op mijn benen. Ik weet nu, dankzij de kinderen, dat als ik een wondje heb ik er een pleister op kan plakken, maar een kusje doet soms ook wonderen. Soms moet je naar de dokter of naar het ziekenhuis, daar hebben we een boekje over gelezen. We gaan ook met elkaar knutselen of liedjes zingen.
De kinderen zijn heel lief voor mij. Omdat ik nog niet alles weet, helpen de kinderen mij graag. Ze vertellen mij dan hoe het moet of ze laten mij zien hoe je je handen moet wassen of je neus moet snuiten. De kinderen helpen mij ook bij het aankleden, als het winter is mag ik niet in mijn zwemkleding naar buiten maar moet ik een jas aan en een sjaal om en een muts op, anders krijg ik het te koud. Zo leer ik een heleboel van de kinderen en beleven we veel samen.

puk