Algemene voorwaarden

Met de invoering van de Wet kinderopvang per 1 januari 2005 zijn er landelijke algemene voorwaarden voor de kinderopvang opgesteld (dagopvang en buitenschoolse opvang).

BOinK (belangenvereniging van ouders in de kinderopvang), de Consumentenbond, beide namens de ouders enerzijds, en de Maatschappelijke Ondernemers Groep en de Branchevereniging ondernemers in de kinderopvang, namens de ondernemers anderzijds, hebben deze voorwaarden tot stand gebracht.

Algemene voorwaarden