Tarieven

De kinderdagverblijven van de kinderkorf zijn in 2024 het gehele jaar geopend, met uitzondering van Bevrijdingsdag (iedere vijf jaar Nationale Feestdag), de dag na Hemelvaart en Oudejaarsdag, van 07.30 tot 18.30 uur.
Kinderen kunnen hele dagen (2 dagdelen) en/of op de woensdag en vrijdag halve dagen (1 dagdeel) opgevangen worden.
Het uurtarief per 1 januari 2024 bedraagt € 11,20. In dit bedrag zijn alle kosten voor de opvang en
verzorging van uw kind(-eren) opgenomen.
De kosten van de opvang die maandelijks door de kinderkorf in rekening worden gebracht, kunt u afleiden uit de onderstaande tabel.

aantal dagdelenaantal uren/maandaantal uren/jaarkosten/maandkosten/jaar
248572€533,87€6.406,40
372858€800,80€9.609,60
4951144€1.067,73€12.812,80
51191430€1.334,67€16.016,00
61431716€1.601,60€19.219,20
71672002€1.868,53€22.422,40
81912288€2.135,47€25.625,60
92152574€2.402,40€28.828,80
102382860€2.669,33€32.032,00
Let op! Deze maandelijkse opvangkosten zijn exclusief de kinderopvangtoeslag. Wilt u meer informatie over de kinderopvangtoeslag, klik dan hier.

Ouders kunnen hun kind(-eren) op andere dagen dan waarvoor een overeenkomst is afgesloten brengen, als daar plaats voor is in de groep. Deze extra opvang kan per dagdeel of per dag plaatsvinden, tegen hetzelfde tarief als geldt voor de gewone opvang.

De tarieven voor de kinderopvang zijn vrijgesteld van BTW.