Kwaliteit bij de kinderkorf

Toen de kinderkorf in 1988 begon met kinderopvang, werden er circa 35.000 kinderen opgevangen in kinderdagverblijven. Vanaf 1990 is de kinderopvang sterk uitgebreid. De reden hiervoor was dat de regering kinderopvang subsidieerde omdat zij kinderopvang zag als een instrument om de deelname van vrouwen aan het arbeidsproces te stimuleren.

In 2011 werden er circa 450.000 kinderen opgevangen in kinderdagverblijven. Vooral na de introductie van de Wet Kinderopvang in 2005 is het aanbod aan kinderopvang sterk toegenomen. Bij een dergelijk grote groei, bestaat het risico dat de kwaliteit van de opvang onder druk komt.

De kinderkorf is bewust een kleine organisatie met 2 locaties gebleven.

De reden hiervoor is dat ons beleid meer gericht is op doorlopende verbetering van de kwaliteit dan op groei.

Onze visie op kwaliteit

Kwaliteit bij de kinderkorf betekent dat wij, de pedagogisch professionals,
doorlopend kijken hoe wij ons werk,
de dienstverlening aan de ouders en de opvang van de kinderen,
beter kunnen doen.