Klachten en signalen

De kinderkorf gaat zorgvuldig om met haar klanten: kinderen, ouders en bedrijven. Toch kan het gebeuren dat, ondanks alle goede wil en inspanning, er iets mis gaat of dat u niet tevreden bent over een dienst of handelwijze van de kinderkorf. Ook kan het zo zijn dat u een idee heeft ten aanzien van onze dienstverlening

Laat het ons weten
In veruit de meeste gevallen of situaties kunt u zich het beste rechtstreeks richten tot een medewerker van de kinderkorf. Dit kan persoonlijk, telefonisch of eventueel schiftelijk. De kinderkorf medewerker zal daarvan verslag doen op het signalering- en klachtenformulier.

Ook kan dat formulier gebruikt worden om uw klacht of idee intern door te zetten naar de collega die verantwoordelijk is voor desbetreffend onderwerp zodat er direct iets mee gedaan kan worden. Daarnaast maken we jaarlijks een rapportage van alle signalen die ons op deze wijze bereiken. Deze informatie wordt weer gebruikt om beleid te toetsen en waar nodig aan te passen.