Kwaliteit voor de kinderen

Kwaliteit in de opvang kent veel kanten, maar de belangrijkste is natuurlijk: de pedagogisch professionals op de groep.

Als we kijken naar de opvang door de pedagogisch professionals, zijn er 2 zaken van belang voor de kwaliteit:

 1. De kwaliteit van de individuele medewerker
 2. De kwaliteit van de organisatie

De kwaliteit van de organisatie

De kinderkorf heeft haar organisatie zo ingericht dat de medewerkers de ruimte krijgen om hun vaardigheden en capaciteiten ten volle in te zetten voor hun werk.
Het stimuleert de pedagogisch professionals om “het beste uit zichzelf te halen”.

Vanaf 2013 is de kinderkorf bezig met het kwaliteitsprogramma zoals dat is ontwikkeld door het Nederlands Consortium Kinderopvang.
Naar aanleiding van een intern onderzoek is er per groep gekeken naar:

 • de inrichting van de ruimte
 • het aanwezige spelmateriaal
 • de interactievaardigheden van de pedagogisch professionals

Hieronder volgt een puntsgewijze beschrijving van elementen van onze organisatie:

 • De kinderkorf werkt met vaste medewerkers op de groepen
 • De kinderkorf werkt met kleine zelfsturende groepen
 • De groepen hebben een leidinggevende
 • De leidinggevenden hebben elke twee weken overleg met de directie, over operationele en over beleidszaken
 • Ruim de helft van onze medewerkers zijn HBO geschoold of hebben een HBO werkervaring
 • Enkele medewerkers hebben een afgeronde HBO Pedagogiek opleiding
 • De kinderkorf besteedt veel aandacht aan de sfeer en cultuur van de organisatie
 • De sfeer en cultuur kenmerkt zich door een open, betrokken en betrouwbare houding