Formulieren

Bijgaand treft u een link aan naar een pdf-bestand met daarin het privacy statement van de kinderkorf
Privacy statement

Bijgaand treft u een link aan naar een pdf-bestand met daarin het pedagogisch beleid van de kinderkorf
Pedagogisch beleid

Bijgaand treft u een link aan naar een pdf-bestand met daarin de algemene voorwaarden van de kinderkorf
Algemene voorwaarden

Bijgaand treft u een link aan naar een pdf-bestand met daarin de huisregels van de kinderkorf
Huisregels

Bijgaand treft u een link aan naar een pdf-bestand met daarin de procedure Interne Klachtbehandeling en de procedure Externe Klachtbehandeling via de Geschillencommissie Kinderopvang en Peuterspeelzalen waar de kinderkorf Amstelveen per 1 januari 2016 is aangesloten
Klachtenreglement de kinderkorf Amstelveen

Bijgaand treft u een link aan naar een pdf-bestand met daarin de procedure Interne Klachtbehandeling en de procedure Externe Klachtbehandeling via de Geschillencommissie Kinderopvang en Peuterspeelzalen waar de kinderkorf Diemen per 1 januari 2016 is aangesloten
Klachtenreglement de kinderkorf Diemen