Verticale groepen

Op 4 januari 1988 opende de kinderkorf de deuren van haar eerste kinderdagverblijf in Amstelveen.

Kinderopvang de kinderkorf benadert zoveel mogelijk de huiselijke situatie van het kind. Daarvoor werkt de kinderkorf al vanaf het begin, als één van de eerste kinderdagverblijven, met opvang in verticale groepen.

Een verticale groep is een groep waarin maximaal 12 kinderen van 0 tot 4 jaar worden opgevangen. In de groep zijn er twee kinderen van 0 tot 1, drie kinderen van 1 tot 2, drie kinderen van 2 tot 3 en drie of vier kinderen van 3 tot 4 jaar. Een verticale groep is eigenlijk één grote familie met veel broers en zussen. Jongere kinderen leren van oudere kinderen en oudere kinderen helpen de jongere kinderen, een heel natuurlijk proces!

Leidsters hebben in verticale groepen meer ruimte en tijd voor persoonlijke aandacht voor het kind. Dit komt doordat de kinderen verschillende dagritmes hebben, wanneer de baby’s slapen is er meer tijd voor de oudere kinderen en wanneer de oudere kinderen rusten is er alle tijd voor de baby’s. De leidsters kunnen dus beter inspringen op de persoonlijke behoeften van de kinderen.

Spelen in kleine groepjes geeft kinderen de rust en ruimte om zich te ontwikkelen. Voor de kinderen vanaf 2½ jaar hebben wij een speciaal programma, Puk & Co, dat hen extra uitdaagt en stimuleert om zich verder te ontwikkelen.

Opvang in verticale groepen is leuk en leerzaam voor kinderen, geeft ouders een gerust gevoel en is iedere dag weer uitdagend voor de leidsters!