Buiten spelen is belangrijk

De afgelopen maanden is er regelmatig winters weer in Nederland geweest. Het is behoorlijk koud geweest en het heeft ook een aantal dagen flink gesneeuwd. Het lijkt dan niet zo aantrekkelijk om buiten te gaan spelen samen met jouw kind(eren), maar ook met koudere temperaturen is buiten spelen heel belangrijk!

Nu het weer mooier weer wordt is het belangrijk dat de kinderen regelmatig buiten spelen. Het buiten bewegen is namelijk goed voor het brein!

In dit artikel leggen we uit wat buiten spelen met kinderen doet.

Uk en Puk thema – Ik en mijn familie

Maandag 7 januari zijn wij gestart met het thema Ik en mijn familie. Met dit thema praten we over familieleden van de kinderen en leidsters, heb je broertjes of zusjes? Hoe zien zij eruit? Hoe oud zijn zij? Zijn zij groter of kleiner dan jou? Wonen ze ook bij jou in huis?
Ook gaan we leuke huisjes knutselen. Hoeveel kamers heeft het huisje? Wat voor soorten kamers heb je allemaal in huis? Een badkamer, woonkamer, keuken, toilet…
We gaan weer leren door te knutselen, door te vertellen en samen te lezen en onze familie ‘na te spelen’. We hebben er zin in!

Sinterklaas

Vorige week is Sinterklaas ons koude kikkerlandje weer binnen gevaren en heeft hij inmiddels bij veel kinderen alweer een cadeautje in de schoen gedaan. De komende week brengt hij ook een bezoekje aan ons locaties. De kinderen zijn druk bezig met knutselen van mutsen en versiering van de groep!

Regen

Het nieuwe thema dat we gaan behandelen bij de kinderkorf Amstelveen gaat over het seizoen waar we in zijn beland: de herfst, met de regen die daarbij hoort. We gaan parapluutjes maken, we gaan liedjes zingen over de regen, een regendans doen en nog veel meer! Ook de hulpdiensten van de brandweer en de politie komen aan bod in november. Dat gaat spannend worden!

Hatsjoe!

Het is weer herfst, de blaadjes vallen van de bomen, het wordt weer kouder en Hatsjoe! Puk is verkouden! We hebben het bij de kinderkorf Diemen aankomende maand met de kinderen over ziek zijn. We zorgen voor Puk, leggen hem lekker in bed en gaan met hem naar de dokter. We maken een zakdoek voor hem zodat hij zijn neus kan snuiten en na al deze goede zorgen wordt Puk gelukkig snel weer beter!

We hebben onze medewerkers bedankt dat zij zich altijd weer zo inspannen om dit resultaat te bereiken

Op 6 juli 2018 heeft de inspecteur van de GGD het jaarlijkse onderzoek uitgevoerd bij de kinderkorf Amstelveen.
Op 23 augustus 2018 hebben we daarvan het definitieve verslag ontvangen.

Wij zijn erg blij met de uitkomst van dit onderzoek en trots op het resultaat.
We hebben onze medewerkers natuurlijk bedankt dat zij zich altijd weer zo inspannen om dit resultaat te bereiken.

De inspecteur stuurde ons het inspectierapport en in de begeleidende mail schreef zij:
“Wij zijn verheugd u te melden dat de toezichthouder bij het onderzoek geen overtredingen heeft geconstateerd.”

Gedurende de inspectie heeft de inspecteur ook op de groepen geobserveerd.
Hieronder hebben we deze observaties opgenomen:

Pedagogische praktijk
Op basis van observaties van de pedagogische praktijk is beoordeeld dat er verantwoorde dagopvang wordt
geboden. Hierna worden enkele voorbeelden beschreven waaruit dit blijkt.

Emotionele veiligheid en persoonlijke competentie
Tijdens het inspectiebezoek worden de oudere kinderen van de groepen Tommie en Elmo klaargemaakt om naar
buiten te gaan. De kinderen wachten netjes in het halletje en worden één voor één door een beroepskracht
geholpen bij het aantrekken van de schoenen. Een tweede beroepskracht vangt de kinderen buiten op; met z’n
allen gaan zij onder de parasol een boekje lezen met als thema zomer. De beroepskrachten communiceren op
een warme en ongedwongen manier met de kinderen; zij noemen hen bij naam, houden korte gesprekjes met
de kinderen en maken grapjes met hen. Eén kind heeft moeite om op de beurt te wachten en wil vast naar buiten.
De beroepskracht die de kinderen helpt met de schoenen benoemt op positieve wijze wat zij ziet (het kind is
enthousiast) en neemt de rest van de groep mee in het enthousiasme door hen te vragen wat zij het leukste
vinden om te doen buiten. Hiermee laat de beroepskracht sensitiviteit zien en toont zij dat zij op passende wijze
aansluit bij de emotie van het kind. De jongste kinderen blijven binnen met twee vaste beroepskrachten. Na het
geven van een fles richt de beroepskracht de volledige aandacht op het kind en de signalen die zij krijgt van het
kind. Samen maken zij geluidjes en de beroepskracht verbindt dit aan de situatie door het eigen handelen te
verwoorden. Hieruit blijkt dat beroepskrachten met de kinderen communiceren en een vertrouwde relatie met hen
hebben. Op de groepen heerst een ontspannen sfeer.

Sociale competenties
Op woensdag en vrijdag zijn de groepen Ieniemienie en Koekiemonster samengevoegd. Ook de kinderen van de
samengevoegde groep gaan tijdens het inspectiebezoek naar buiten. De beroepskrachten stimuleren de
onderlinge interactie van de kinderen door samen met hen te spelen. Zodoende helpen ze de kinderen contact
met elkaar te maken en wijzen zij kinderen op elkaars mogelijkheden. Als de bal waarmee zij spelen buiten het
bereik van een van de jongere kinderen rolt, vraagt de beroepskracht hen na te denken wie deze kan pakken. Een
van de oudere kinderen gaat de bal halen. De beroepskrachten geven hier positieve feedback op en geven blijk
van hun waardering. Ze belonen hiermee sociale interacties waarbij kinderen elkaar helpen.

Wij hebben deze observaties in dit bericht opgenomen om te laten zien hoe een inspecteur naar het pedagogisch handelen op de groep kijkt.

Als je op de onderstaande link klikt, dan kun je het inspectierapport in zijn geheel inzien.
GGDInspectierapportAmstelveen2018

Gezonde voeding, een doorslaand succes

In november 2016 zijn we bij de kinderkorf begonnen met een pilot voor warme maaltijden.
Dit was een succes en in januari 2017 stonden de warme maaltijden op het programma.

Ouders hebben gemerkt dat de warme biologisch en vegetarische maaltijden goed zijn voor de kinderen en dat de kinderen ze heel lekker vinden.

In het blad AmstelveenZ staat deze maand het artikel “GEZONDE VOEDING…..EEN DOORSLAAND SUCCES”.
Dit is een interview met Anita en Silvia waarin zij uitleggen dat bij de kinderkorf de kinderen alleen maar gezonde (biologische en vegetarische) maaltijden en hapjes tussendoor eten.
Maar ook dat de suikerrijke dranken vervangen zijn door water en kinderthee.

Als u geïnteresseerd bent om dit artikel te lezen, klik dan op de navolgende hyperlink: AmstelveenZ – Gezonde Voeding een Doorslaand Succes – augustus 2018 Veel leesplezier.

Puk gaat op vakantie

Vanaf maandag 23 juli gaat Puk op vakantie. De kinderen mochten samen met Puk zijn koffer inpakken! Waar gaat Puk naartoe op vakantie? Wat moet Puk allemaal meenemen? Passen al die spullen in Puk zijn koffer? En als alles erin zit hoe voelt de koffer? Kan Puk de koffer wel dragen?
We hebben Puk allemaal een heel fijne vakantie gewenst!
Maandag 3 september is Puk er weer en gaat hij ons vast vertellen hoe zijn vakantie is geweest. Waar hij naartoe was en wat hij heeft gezien en gedaan.

Vies worden mag

Waar en wanneer is er nog ruimte om te spelen in de natuur? In onze huidige samenleving gebeurt het ontdekken van de wereld steeds vaker virtueel: via televisie, games en tablets. En dat, terwijl het wetenschappelijk is aangetoond dat buiten spelen in de natuur de ontwikkeling van kinderen enorm stimuleert. Met ModderDag zetten we het spelen in de natuur op de agenda, omdat het leerzaam en leuk is! Tijdens ModderDag ontdekken kinderen wat modder is, hoe je er mee kunt spelen en wat de verbinding met de aarde voor hen betekent. Honderdduizenden kinderen in binnen- en buitenland zijn tegelijkertijd actief bezig met natuur.

Om minder afhankelijk te zijn van mooi weer en om alle kinderen deze natuurervaring te kunnen bieden, organiseren wij dit jaar geen Modderdag, maar een hele Modderweek.
In de week van maandag 25 tot en met vrijdag 29 juni zal het kinderkorf modderteam samen met de mini-moddermonsters deelnemen aan verschillende activiteiten, zoals; verven met modder, modder kokkerellen, schatgraven in de modder, moddersporen maken, blote voetenpad. Het hoofddoel van dit evenement is om kinderen een unieke natuurervaring te laten beleven. Vies worden mag!

Spelenderwijs verantwoord….. ontdekken en ontwikkelen

Al vanaf het begin van de kinderkorf vangen wij de kinderen op in verticale groepen, in 1988 wist vrijwel niemand wat dat was.
Nu doen veel kinderdagverblijven dit.

Wij ontwikkelen unieke en speelse programma’s voor jonge en oudere kinderen.
Dit doen wij omdat wij merken dat kinderen deze uitdaging nodig hebben en hier enthousiast van worden, niet omdat de overheid dit wil of subsidieert.

In het blad AmstelveenZ staat deze maand het artikel “SPELENDERWIJS VERANTWOORD……ONTDEKKEN & ONTWIKKELEN”.
Dit is een interview met Aletta en Silvia waarin zij uitleggen wat verticale groepen en ontwikkelingsgericht werken bij de kinderkorf inhoudt.

Als u geïnteresseerd bent om dit artikel te lezen, klik dan op de navolgende hyperlink: Veel leesplezier.

Algemene Verordening Gegevensbescherming

De kinderkorf biedt een veilige en vertrouwde omgeving voor kinderen en vindt het belangrijk dat de ontwikkeling van kinderen gestimuleerd wordt. Het bieden van een veilige en vertrouwde omgeving betekent ook het zorgvuldig omgaan met privacygegevens van kinderen, ouders en medewerkers.
Wij volgen de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit is de Europese verordening die op 25 mei 2018 van kracht is. In het Privacy statement staat beschreven hoe de kinderkorf met de nieuwe wet omgaat. Klik hier om te Privacy statement te lezen

Uk en Puk – Ik en mijn familie

In de maand mei starten we met het Uk en Puk thema Ik en mijn familie. Samen met de kinderen gaan we praten over jong en oud. We hebben het over verschillende familieleden, verjaardagen vieren en samen dingen doen. Wie hoort er allemaal bij jouw familie? Op onze pagina Uk en Puk staan links naar de bestanden met allerlei leuke activiteiten en liedjes die per leeftijdscategorie bij dit thema passen en de ouders samen met de kinderen kunnen doen.

Uk & Puk

Koningsspelen

De Koningsspelen zijn een idee en initiatief van Richard Krajicek als lid van het toenmalige Nationaal Comité Inhuldiging ten behoeve van de feestelijkheden omtrent de inhuldiging van Koning Willem Alexander op 30 april 2013. Sindsdien zijn de Koningsspelen een jaarlijks terugkerend evenement, altijd op de laatste vrijdag voorafgaand aan Koningsdag.
Afgelopen vrijdag hebben we op onze vestiging in Amstelveen onze eigen Koningsspelen gehouden en zoals op alle scholen hebben wij ook de Koningsspelen geopend met de warming-up op het liedje Fitlala. Kinderen voor Kinderen brengt ieder jaar vlak voor Koningsdag een liedje uit dat gebruikt wordt voor de Koningsspelen. Fitlala is het lied voor de Koningsspelen 2018 en is geschreven en bedacht door Lucia Marthes en Tjeerd Oosterhuis.
Samen met de kinderen hebben we ons lekker warm gesprongen en gedanst om daarna te starten met alle leuke spelletjes die buiten waren klaar gezet.
Aanstaande donderdag gaan de kinderen in Diemen hun eigen Koningsspelen houden, zo zijn we allemaal Fitlala!

de kinderkorf in AmstelveenZ

Wij zijn er trots op dat de kinderkorf het vertrouwen heeft om de opvang van kind(-eren) te verzorgen. En dat doen we sinds 1988, dus al 30 jaar!!

In alle gesprekken die we hebben met geïnteresseerde ouders, merken we toch dat de kinderkorf niet zo bekend is in Amstelveen. En dat vinden we raar, want de kinderkorf is de eerste en langst bestaande kinderopvangorganisatie van Amstelveen. Hier moest iets aan gedaan worden. Daarom hebben we contact opgenomen met de redactie van het maandblad AmstelveenZ. In de maart uitgave van dit blad staat een uitgebreid interview met Silvia, Marleen en René.

De titel van dit artikel is: “BIJZONDER GROOT IN KLEINSCHALIGHEID”. Hierin vertellen zij het verhaal van de kinderkorf. En zij vertellen iets over de toekomstplannen.

Hierbij de link naar het interview dat over de kinderkorf daarin is afgedrukt. AmstelveenZ – De Kinderkorf – BIJZONDER GROOT in KLEINSCHALIGHEID – maart 2018 Veel leesplezier.

Uk en Puk thema – Eet smakelijk

In de maand maart gaan we aan de slag met het Uk en Puk thema Eet smakelijk. De kinderen koken samen met Puk de lekkerste dingen in hun eigen keuken!  Ze hebben al allemaal lekkere dingen gemaakt voor Puk, waaronder: pannenkoeken, broccoli, taart, soep, broodjes en patat. Puk heeft alles geproefd. Hij zat hartstikke vol na die maaltijd, maar vond het wel erg lekker! Smullen hoor!

De komende weken gaan we het hebben over wat de dieren eten, wat wij lekker vinden. En wat vinden we helemaal niet lekker! Hoe eten wij ons eten op? Met onze handen of gebruiken wij een vork of lepel?

Carnaval

In het zuiden van ons land is het carnavalsfeest losgebarsten. 
Ook dit jaar willen wij samen met de kinderen er een leuk carnavalsfeest van maken en gaan wij een week lang, van 12 tot en met 16 februari, leuke activiteiten doen met de kinderen op de groep.
Zo gaan we maskers maken, zullen wij ook iets leuks doen met confetti en daarnaast mogen de kinderen de hele week verkleed komen naar hun groep. Bij carnaval hoort natuurlijk de polonaise, ook deze zal niet ontbreken. Wij hebben er zin in en gaan er samen met de kinderen een leuke carnavalsweek van maken!

Nationale Voorleesdagen

Voorlezen is niet alleen plezierig, het is belangrijk voor de ontwikkeling van het kind. Het prikkelt de fantasie, draagt bij aan het taalgevoel en stimuleert onder meer de taal- en spraakontwikkeling en sociaal-emotionele vaardigheden. Speciaal voor baby’s, peuters en kleuters zijn er de Nationale Voorleesdagen. Van 24 januari tot en met 3 februari is het Nationale Voorleesweek en daar willen we daar ook dit jaar bij de kinderkorf weer bij stil staan.

We starten op woensdag 24 januari om 9.00 uur met een voorleesontbijt. De kinderen mogen die dag in pyjama komen. Wij lezen dan nieuwe prentenboeken voor en de kinderen genieten van een lekker ontbijtje. Centraal tijdens dit ontbijt staat het Prentenboek van het Jaar 2018: Ssst! De tijger slaapt, geschreven en geïllustreerd door Britta Teckentrup. 

Ssst! De tijger slaapt en de dieren willen haar niet wakker maken. Maar ze ligt wel vreselijk in de weg… Gelukkig heeft Kikker een idee, maar wat?

De afgelopen jaren hebben we een voorleesestafette gehouden met de papa’s, mama’s, opa’s, oma’s, ooms en tantes. Dit was een groot succes en houden we er graag in! Wij willen de papa’s, mama’s, ooms, tantes, opa’s en oma’s, die dat leuk lijkt, uitnodigen om in de week van 29 januari t/m 2 februari aan de kinderen voor te komen lezen uit een zelf meegebracht boek.